12. Co zawierają poszczególne stany wykończenia domów? (SZ, SSO, SSZZ, DEW)

SZ – Stan zerowy  zawiera:

-wykopy z wymianą gruntu
-ławy i ściany fundamentowe
-płyta betonowa nad piwnicą lub na gruncie albo strop drewniany nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą
-izolacje termiczne, przeciw wilgociowe i przeciw wodne

SSO – Stan surowy otwarty zawiera:

-stan zerowy j/w
-strop drewniany nad pustą przestrzenią podpodłogową lub piwnicą
-konstrukcja szkieletu ścian z poszyciem
-membrana wysokoparoprzepuszczalna na poszyciu ścian
-konstrukcja dachu z pełnym deskowaniem lub membraną wysokoparoprzepuszczalna

SSZZ – Stan surowy zewnętrznie zamknięty

-stan surowy otwarty j/w
-roboty dachowe – obróbki blacharskie i pokrycie dachu
-rynny i rury spustowe
-montaż komina
-montaż stolarki zewnętrznej – okiennej i drzwiowej
-robot elewacyjne z wykończeniem

DEW – Stan deweloperski

-stan surowy zewnętrznie zamknięty j/w
-montaż instalacji i ich podłączenia
-montaż dalszych izolacji, cieplnej i akustycznej
-montaż membrany paroizolacyjnej
-montaż poszycia wewnętrznego wraz ze szpachlowaniem i wstępnym malowaniem lub tapetowaniem