14. Jakie domy nie wymagają pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków  gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35m2 i wysokości nie przekraczającej 5m – przy dachach skośnych oraz 4m – przy dachach płaskich. Warto zaznaczyć, że w definicję budynku parterowego wpisuje się również budynek z antresolą. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki. W przypadku chęci wybudowania takiego budynku wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru inwestycyjnego do właściwego Starostwa Powiatowego. Nie jest tutaj wymagany projekt, wystarczy kilka rysunków, opis oraz mapa z zaznaczonym planowanym posadowieniem budynku. Jeśli teren na którym mamy zamiar zbudować budynek jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas funkcja budynku musi być zgodna z owym planem. Jeśli natomiast na danym obszarze nie obowiązuje MPZP wówczas zgłoszenie może dotyczyć budynku o dowolnej funkcji.