18. Jak wygląda procedura zakupu domu w naszej firmie?

Przed podjęciem decyzji o zakupie danego projektu konsultujemy z Inwestorem wszystkie kwestie związane z doprowadzeniem do rozpoczęcia realizacji inwestycji i jej dalszego przebiegu – podstawą jest określenie zakresu prac po naszej stronie oraz ich wycena.
Jeśli Inwestor chce skorzystać z projektu gotowego może dokonać zakupu za naszym pośrednictwem, dzięki czemu uzyska dodatkowy rabat na zakup samego projektu.
Po przedyskutowaniu i dookreśleniu zakresu współpracy zawieramy z Inwestorem umowę o roboty budowlane, w której Inwestor występuje jako Zleceniodawca, zaś my jako Wykonawca. Integralnymi załącznikami do Umowy są: zakres zlecenia, w którym możliwie dokładnie opisane są prace do wykonania przez nas, natomiast drugim niezbędnym załącznikiem jest projekt domu, który mamy wybudować.
W terminie tygodnia od daty podpisania Umowy Inwestor zobowiązany jest do wpłaty zaliczki tytułem rezerwacji przez nas terminu prefabrykacji i montażu domu. Terminy i wysokości wpłaty kolejnych zaliczek precyzuje Umowa i są one zależne wprost od zakresu prac oraz sposobu finansowania realizacji budowy. Ostatnią transzę zapłaty Inwestor uiszcza po całkowitym zakończeniu przez nas prac przewidzianych Umową i odbiorze tychże przez Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Właścicielskiego.

W przypadku gdy Inwestor nie do końca wie jak ma wyglądać jego przyszły dom lub nie może zdecydować się na którykolwiek z projektów gotowych może albo dostarczyć nam projekt pozyskany z zewnętrznej pracowni architektonicznej na jego zlecenie lub nawiązać współpracę z jedną z kooperujących z nami pracowni architektonicznych. Zaleta tego drugiego rozwiązania jest taka, że kooperujące z nami pracownie architektoniczne doskonale znają naszą technologię, stosowane przez nas rozwiązania, materiały złączne czy przekroje drewna. Nie trudno się domyślić,. że z uwagi na powyższą bliską kooperację współpraca przebiega wyjątkowo sprawnie.