20. Jakie dokumenty wymagane są przed rozpoczęciem budowy?

Przed rozpoczęciem budowy należy zgromadzić następujące dokumenty:

-plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
-warunki techniczne dostawy mediów
-projekt domu
-pozwolenie na budowę
-zgłoszenie o rozpoczęciu prac budowlanych
-dziennik budowy