22. Czy można zaadaptować projekt w technologii tradycyjnej – murowanej na projekt w technologii drewnianej – szkieletowej?

Oczywiście, nasi konstruktorzy są w stanie dokonać adaptacji projektu z technologi ciężkiej (murowanej) do lekkiej (szkieletowej). Niestety koszt takiej usługi zdecydowanie przewyższy koszt zakupu samego projektu, a zatem jest to opcja bez jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego.