7. Czy domy szkieletowe „skrzypią”?

Poprawne wykonanie domu jest gwarancją na nieskrzypiące elementy składowe. Zastosowanie odpowiedniego (suchego) drewna konstrukcyjnego, odpowiedniego układu warstwowego, odpowiedniej dylatacji oraz odpowiednich łączników eliminuje efekt skrzypienia. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na najistotniejszy element jakim jest wyeliminowanie możliwości tarcia drewna o drewno. Jeśli nie będzie tarcia – nie będzie również skrzypienia.