8. Czym są przegrody / ściany otwarte dyfuzyjnie?

Dyfuzja jest to przemieszczanie się pary wodnej przez daną warstwę spowodowane różnicą ciśnień. Niewielki współczynnik oporu dyfuzyjnego μ znacząco wpływa na przepływ pary wodnej poprzez materiały budowlane.

Prefabrykując ściany wykorzystujemy materiały jak najbardziej otwarte dyfuzyjnie aby nadmiar pary wodnej mógł wydostać się poza naszą konstrukcję zapobiegając zawilgoceniu izolacji cieplnej oraz korozji biologicznej drewna.

Bez tytułu